Scurt Istoric

 • 1970 - infiintat ca Institutul de Cercetari pentru Nutritia Animala (I.C.N.A.), prin preluarea activitatilor de la Institutul de Cercetari pentru Zootehnie, infiintat in 1927
 • 1981 - reorganizat sub denumirea de Institutul de Biologie si Nutritie Animala (I.B.N.A.), in subordinea Ministerului Agriculturii si ASAS

 • 2002 - reorganizat ca institutie publica cu finantare extrabugetara in subordinea A.S.A.S (Legea 290 / 2002)
 • 2006 - reorganizat ca institut national, cu denumirea Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Biologia si Nutritia Animalelor (I.N.C.D.B.N.A.), in coordonarea ASAS (HG 1882 / 2005)

Cateva din cele mai importante realizari ale I.N.C.D.B.N.A. de-a lungul anilor sunt:

 • elaborarea si revizuirea periodica, prin studii de fiziologia nutritiei, a unui sistem de nutritie, comparabil cu cele utilizate in tarile dezvoltate, cuprinzand norme de hrana pentru toate speciile si categoriile de animale; tabele de valori nutritive pentru toate sursele furajere, inclusiv noi soiuri, hibrizi, varietati, tratamente tehnologice, etc. si proceduri de optimizare a ratiilor;
 • realizarea de analize complexe, chimico-biologice si nutritionale, a resurselor furajere primare si a produselor finite; elaborarea si difuzarea de recepturi de premixuri vitamino-minerale, concentrate proteino-vitamino-minerale si nutreturi combinate pentru toate speciile si categoriile de animale, valorificand optim, nutritiv, economic si ecologic, toate resursele traditionale ale tarii precum si subproduse de la industria agricola si alimentara, necompetitive cu alimentatia umana;
 • realizarea de studii imuno-genetice pentru evaluarea efectelor produse de contaminanti alimentari (micotoxine) asupra sanatatii animale si umane;
 • elaborarea tehnologiilor de conservare a nutreturilor de volum;
 • realizarea de probiotice si alti aditivi furajeri naturali (Biocons, Suinlact, Bovilact, Avilact, etc.);
 • stabilirea bazelor stiintifice pentru realizarea de softuri de nutritie pentru principalele specii si categorii de animale de ferma, in colaborare cu unitati de profil;
 • elaborarea de standarde pentru analiza nutreturilor;
 • realizarea si actualizarea periodica a metodologiei de analiza a nutreturilor;
 • elaborarea metodologiilor de estimare a potentialului productiv al vacilor de lapte;
 • coordonarea la nivel national a activitatii de conservare a resurselor genetice, in cadrul FAO;
 • metodologii de constituire si mentinere a unor populatii minime de ovine si porcine pentru rezerva de gene;
 • publicarea a numeroase carti si articole de specialitate (atat cu caracter stiintific cat si de popularizare);
 • editarea a doua reviste stiintifice de specialitate, cu referenti: Archiva Zootechnica, in limba engleza si Analele IBNA, in limba romana;
 • organizarea anuala a Simpozionului International de Biologie si Nutritie Animala;
 • organizarea periodica de cursuri de perfectionare si formare profesionala a cadrelor din agricultura;
 • bogata traditie in furnizarea de consultanta de specialitate in teritoriu;
 • participare majora la elaborarea Legii Zootehniei (2002) si a Anexei la Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 249 / 358 / 2003 pentru aprobarea Normelor privind parametrii de calitate si salubritate pentru producerea, importul, controlul calitatii, comercializarea si utilizarea nutreturilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substantelor energetice, substantelor minerale si a nutreturilor speciale, publicat in Monitorul Oficial nr. 326 bis / 28 mai 203;
 • coordonarea, inainte de 1990, a intregii activitati de cercetare stiintifica in domeniul zootehniei din toate unitatile de cercetare - dezvoltare de profil; coordonarea metodologica a celor 40 de laboratoare de nutritie judetene; formularea recepturilor de premixuri vitamino-minerale (zooforturi) si nutreturi combinate (NC) pentru toate fabricile de nutreturi combinate (FNC) si unitatile de productie zootehnica din tara; realizarea testarilor in vederea omologarii si inregistrarii aditivilor furajeri.

PREVIOUS

Obiect de activitate