PN 19-09.01.04/2019

Titlul proiectului: Evaluarea unor noi resurse energo-proteice locale și  biopreparate, cu rol modulator asupra digestibilității nutrienților, microflorei intestinale, sănătății și a calității produselor animaliere

Tipul proiectului: NUCLEU

Cod proiect: PN19-09.01.04

Nr. Contract/data: 11N/2019

Unitatea Finantatoare: Ministerul Educației și Cercetării

Coordonator proiect: CIURESCU Georgeta

Obiectiv: Realinierea cercetărilor de nutritie animală la strategiile nationale si europene si cerințele sectorului de creșterea animalelor

Derularea activitatilor:

An

Obiective

Activitati

2019

Caracterizarea microorganismelor (bacterii, levuri) în conformitate cu legislația UE pentru a putea fi utilizate ca aditivi furajeri;

Obținerea și testarea biopreparatelor microbiene in vivo la monogastrice

ü  identificarea prin teste microbiologice clasice (analize morfologice și culturale, testul oxidazei și testul catalazei) și teste standardizate internațional (API 50 CHL) a tulpinilor bacteriene izolate din tractusul tineretului suin și aviar și obținerea de culturi pure;

ü  investigații cu privire la particularitățile funcționale și metabolice ale tulpinilor izolate pentru a evalua capacitatea inhibitorie asupra tulpinilor bacteriene din genurile Escherichia și Salmonella;

ü  determinarea capacității enzimatice (proteaze, amilaze, celulaze) la microorganismele luate în studiu, cu rol în stimularea digestibilității nutrienților;

ü  obținerea de culturi pure, optimizarea condițiilor de producere a biopreparatelor microbiene ;

ü  elaborarea protocoalelor experimentale și a modelelor experimentale, diferențiat pe specii și categorii de vârstă;

ü  evaluarea efectului biopreparatelor utilizate asupra creșterii gradului de digestibilitate al nutrienților (studii comparative asupra parametrilor zootehnici la pui de carne);

ü  influența aditivilor utilizați asupra dinamicii microflorei intestinale (analize de laborator din conținut intestinal și dejecții);

ü  analize carne (schema Weende, acizi grași, microbiologie, Salmonella, E. coli).

ü  analize sânge (determinări biochimice: profil proteic, energetic, mineral și enzimatic) și imunologie (IgA, IgG și IgM);

ü  impactul biopreparatelor asupra mediului din halele de creștere (analize de laborator dejecții și microclimat).

2020

Obținerea unui preparat pe bază de bacterii (genul Acetobacter) și drojdii și evaluarea potențialului probiotic prin testare in vitro ;

Evaluarea de noi surse energo-proteice cu adaos de preparat (Acetobacter și drojdii), asupra digestibilității nutrienților, microflorei intestinale, sănătății și a calității cărnii la pui de carne

ü identificarea fenotipică a preparatului, prin urmărirea și analizarea caracterelor morfo-funcționale (cultural, morfologic, biochimic și enzimatic);

ü identificarea potențialului adjuvant terapeutic prin determinarea cantității de acizi organici, cu rol antioxidant;

ü elaborarea de protocoale experimentale pentru optimizarea dozelor de includere în diferite surse energo-proteice;

ü  organizarea a 2 microteste, pe 16 loturi (n=1500 pui), într-o hală experimentală cu creștere la sol dotată cu echipamente specifice de creștere. Cele 16 loturi se vor diferenția prin nivelul de substituire al șrotului de soia cu boabe de leguminoase și adaos de preparat probiotic (pe bază de Acetobacter și drojdii). Se vor urmări zilnic consumurile de furaje și eventualele ieșiri din efectiv (morbiditate, mortalitate). Dinamica greutăților corporale determinata săptămânal, prin cântărirea individuală a puilor;

ü  colectare digesta cecum cu determinare pH,  vâscozitate și analize microbiologice;

ü  analize moleculare cantitative PCR in timp-real (qPCR) pentru a caracteriza genotipic microbiota bacteriană intestinală;

ü  analize carne (schema Weende, acizi grași, microbiologic, Salmonella, E. coli).

ü analize biochimice (profil proteic, energetic, mineral și enzimatic) și imunologice sânge (IgA, IgG și IgM);

ü analiza statistică a datelor obţinute și interpretarea rezultatelor;

ü promovarea rezultatele obţinute pe site-ului INCDBNA-IBNA (www.ibna.ro).

2021

Testarea de noi surse energo-proteice cu adaos de biopreparate, în vederea stabilirii efectului acestora asupra sănătății, performanțelor și calității laptelui de vacă;

Analiza și interpretarea datelor experimentale obținute la vacile de lapte

ü achiziție materii prime furajere (șrot de soia și șrot de floarea soarelui/rapiță HyPro);

ü analiza materiilor prime (compoziție chimică brută–schema Weende, Ca, P, conținut în acizi grași și aminoacizi) și calcularea valorii nutritive a acestora folosind un model matematic pe bază de ecuații de regresie;

ü formularea și optimizarea rațiilor de hrană;

ü elaborarea structurilor de nutreturi combinate pe variante experimentale;

ü fabricarea variantelor de nutreturi combinate pe baza soluțiilor identificate;

ü elaborarea modelului experimental și experimentarea propriu-zisă pe vaci de lapte a noilor formule nutriționale;

ü demararea testării biologice;

ü raportarea rezultatelor pe pagina web a proiectului;

ü continuarea testării biologice;

ü analize sânge pentru determinări biochimice (profil proteic, energetic, mineral și enzimatic sanguin) și imunologice (IgA, IgG și IgM);

ü analize pentru determinarea calității laptelui:

o    compoziția fizico-chimică primară - proteine, lactoză, grăsime, SNF,  densitate, aciditate, conductivitate, pH;

o    identificarea și caracterizarea fracțiunilor proteice;

o    determinarea conținutului în aminoacizi și acizi grași;

ü analiza statistică a datelor obţinute și interpretarea rezultatelor;

ü diseminarea rezultatelor cercetării prin publicarea unui articol știintific și participarea la conferințe/evenimente specifice.

2022

Evaluarea de noi surse energo-proteice cu adaos de biopreparate, asupra performanțelor productive, statusului de sănătate şi microbiologic la porci; Analiza și interpretarea datelor experimentale obținute la porci

ü caracterizarea fizico-chimică a noilor surse energo-proteice (Cicer arietinum/ Panicum miliaceum);

ü stabilirea valorii nutritive;

ü determinare digestibilitate “in vitro” pentru materiile prime majoritare din structura reţetei de nutreţ combinat pentru porci;

ü elaborarea, pe baza rezultatelor fizico-chimice, a rețetelor de nutrețuri experimentale și a protocoalelor experimentale;

ü fabricarea nutrețurilor combinate pentru suine, pe variante experimentale;

ü demarare experimente de digestibilitate pe porci (cuşti de digestibilitate);

ü continuare testare biologică; monitorizare continuă a consumurilor de hrană și a stării de sănătate;

ü prelevare probe biologice (dejecții și sânge); analize chimice și microbiologice;

ü prelucrarea statistică a datelor experimentale și interpretarea acestora;

ü diseminarea rezultatelor (comunicări, articole științifice, participări la simpozioane/conferințe naționale/internaționale, materiale promoționale/transfer tehnologic);

ü organizare workshop;

ü depunere cerere brevet.

Rezultate preconizate: Validarea unor soluții nutriționale de substituire a resurselor clasice cu noi resurse energo-proteice locale, precum și identificarea unor modalități biotehnologice (utilizare de preparate microbiene cu efect probiotic) de îmbunătățire a potențialului de utilizare a acestora. Proiectul îşi propune să ofere un avantaj competitiv puternic în acest sector prin maximizarea performanţelor folosind aditivi furajeri naturali ca alternative la antibiotice (interzise ca şi promotori de creştere în nutreţuri de la 1 Ianuarie 2006 prin Regulamentul CE 1831/2003) şi la medicamente (coccidiostatice) de sinteză.

REZULTATE OBTINUTE:

  1. Articole in extenso în reviste cotate Thomson Reuters (ISI):

Nr.

crt

Titlul articolului

Numele Jurnalului, Volumul, pagina nr.

Nume Autor

Anul publicării

1.

Lactobacillus spp. and Enterococcus faecium strains isolation, identification, preservation and quantitative determinations from turkey gut content.

Rom. Biotechnol. Lett.,  24(1): 41-49

doi: 10.25083/rbl/24.1/41.49

SORESCU Ionut, DUMITRU Mihaela, CIURESCU Georgeta

2019

2.

Efficacy of microbial phytase on growth performance, carcass traits, bone mineralization and blood biochemistry parameters in broiler turkeys fed raw chickpeas (Cicer arietinum L., cv. Burnas) diets.

Journal of Applied Poultry Research, 29(1): 171-184.

 

CIURESCU Georgeta VASILACHI Andreea,

GROSU Horia

2020

3.

Lactobacillus spp. strains isolation, identification, preservation and quantitative determinations from gut content of 26 days old chickens.

Rom. Biotechnol. Lett.

SORESCU Ionut, DUMITRU Mihaela, CIURESCU Georgeta

In edit

2020

4

Lactobacillus spp. strains isolation, identification, preservation and quantitative determinations from gut content of chicks aged 45 days.

Rom. Biotechnol. Lett.

SORESCU Ionut, DUMITRU Mihaela, CIURESCU Georgeta

In edit

2020

 

  1. Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate fără cotație ISI

Lucrări științifice BDI:

Nr.

crt

Titlul articolului

Numele Jurnalului, Volumul, pagina nr.

Nume Autor

Anul publicării

1.

Preliminary characterization of the probiotic properties of a bacterial strain for used in monogastric nutrition.

Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Animal Science and Biotechnologies, 76(2): 102-108

DUMITRU M., HĂBEANU M.,

TABUC C.,

JURCOANE Ș.

2019

2.

In vitro properties of a lactic acid bacteria isolated from a broiler chicken.

Proceedings of the International Scientific Congress "Life Sciences, a challenge for the future" Iasi, Romania, 17-18 October 2019, pp. 326-332, Ed. Filodiritto

DUMITRU M., SORESCU I., CIURESCU G., TABUC C., HĂBEANU M., CHELARU N.R.,

2019

3.

In vitro evaluation of some probiotic properties of Lactobacillus strains isolated from chickens’ gut.

Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies

DUMITRU M., SORESCU I., HABEANU M., CIURESCU G.

In edit

2020

 

  1. Lucrări/Comunicări ştiinţifice la manifestări ştiinţifice (conferinţe, seminarii, etc):

Nr. crt.

Titlul articolului, Manifestarea ştiintifică, Volumul, Pagina nr.

Nume Autor

An

1.

Effect of low-fiber sunflower meal and phytase on broiler chicks’ performance, and meat quality. 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP), 26-30  August , Ghent, Belgia

GRIGORE Daniela,

CIURESCU Georgeta,

HĂBEANU Mihaela,

MIRONEASA Silvia,

IUGA Madalina,

BĂBEANU Narcisa

2019

2.

In vitro probiotic properties of a lactic acid bacteria isolated from a broiler chicken. Symposium "MODERN ANIMAL HUSBANDRY–FOOD SAFETY AND DURABLE DEVELOPMENT", 17-18 Oct., 2019, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “Ion Ionescu de la Brad”, Iași

DUMITRU M., SORESCU I., CIURESCU G.,

TABUC C.,

HĂBEANU M., CHELARU N.R.

2019

3.

Bacillus subtilis probiotic: an alternative to antibiotics for monogastric animal nutrition. 18th International Conference-Life Sciences for Sustainable Development, 26-28 Sept. 2019, USAMV Cluj-Napoca.

DUMITRU M., HĂBEANU M.,

 TABUC C.,

JURCOANE Ș.

2019

4.

Effects of dietary N-3 PUFA rich mixture and probiotic on growth performance, plasma parameters and intestinal pH in broiler chicks. 18th International Conference-Life Sciences for Sustainable Development, 26-28 Sept. 2019, Cluj-Napoca.

 

GHEORGHE A., HABEANU M.,

LEFTER NA., IDRICEANU L., DUMITRU M.

2019

5.

Effect of graded replacement of soybean meal by cowpea (Vigna unguiculata [L] Walp) supplemented with probiotics on broiler chicks’ performance, and gut microflora populations. 15th International Symposium of Animal Biology and Nutrition, 27 Sept. 2019, IBNA Balotesti.

CIURESCU G., SORESCU I.,

DUMITRU M.

2019

6.

Effect of dietary raw cowpea (Vigna unguiculata) seeds on broiler chick’s meat quality. 15th International Symposium of Animal Biology and Nutrition, 27 Sept. 2019, IBNA Balotesti

GRIGORE D., CIURESCU G., ROPOTĂ M., BĂBEANU N.

2019

7.

Effect of a biotechnological product based on Lactobacillus plantarum and Lactobacillus acidophilus in the weaning piglets. 10th International Symposium of Mediterranean Pig (X-PIGMED), 16-19 October 2019, Florence, Italy.

TABUC C.,

DUMITRU M., HABEANU M.

2019

8.

Effect of chickpea and probiotics on broiler chicks’ performance and gut microflora populations.

11th International Animal Science Conference, 20-22 October 2019, Cappadocia, Turcia.

CIURESCU G., VASILACHI A.,

 GRIGORE D.,

 DUMITRU M.,

HĂBEANU M..

2019

9.

Probiotics and synbiotics application on poultry feeding. A review. 11th International Animal Science Conference, 20-22 October 2019, Cappadocia, Turcia.

GRIGORE D.M.,

CIURESCU G.,

BĂBEANU N.

2019

10.

Effects of direct-feed microbial Bacillus supplementation on piglet’s microbiota. Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture, 4-6 iunie 2020 (comunicare PPT online).

DUMITRU M.,

HĂBEANU M.,

LEFTER N.

2020

11.

Effect of chickpea and probiotics on broiler chicks’ performance and gut microflora populations. International Scientific Symposium Bioengineering of Animal Resources, 8-9 Oct., 2020, USAMV Timisoara

CIURESCU Georgeta, DUMITRU Mihaela, SORESCU I.,

2020

13.

In vitro evaluation of some probiotic properties of Lactobacillus strains isolated from chickens’ gut. International Scientific Symposium Bioengineering of Animal Resources 8-9 Oct., 2020, USAMV Timisoara.

DUMITRU M.,

SORESCU  I.,

 HABEANU M.,

CIURESCU G.

2020

 

  1. Lucrări publicate în alte publicaţii relevante inclusiv reviste de popularizare:

Nr. crt.

Titlul articolului

Numele Jurnalului, Volumul, Pagina nr.

Nume Autor

Anul publicării

1.

Mazărea sursă alternativă de proteină în hrana monogastricelor

 

Rev. Lumea Satului, nr. 8, pag. 30-31.

CIURESCU Georgeta & HĂBEANU Mihaela

2019

2.

Utilizarea șroturilor de rapiță în hrana păsărilor

Rev. Lumea Satului, Nr.21, pag. 36-37.

CIURESCU Georgeta

2019

3.

Evaluarea efectelor ;rotului de floarea soarelui high protein level, in hrana puilor de carne

Revista de Zootehnie nr. 1-2, pag. 42-53.

CIURESCU Georgeta,

MIHALCEA Teodor,

GRIGORE Daniela,

VASILACHI A.,

TRIFU Ioana,

BÂRLOGEANU V.

2019

4.

Hrănirea găinilor ouătoare din sistemul free-range în sezonul rece

Rev. Lumea Satului, nr. 1, pag. 30.

 

CIURESCU G.

2020

5.

Beneficii ale utilizării semințelor de mei în hrana purceilor.

Rev. Lumea Satului, nr. 6, pag. 38-39.

HĂBEANU M.

2020

PREVIOUS

PN 19-09.01.01/2019

NEXT

PN-III-P2-2.1-PED-2019-2436