Proiect Brancusi 22BM

Titlu proiect : Investigarea potentialului unor subproduse agro-industriale de a modula procese fiziologice cu rol esential in reducerea stresului oxidativ si a inflamatiei tranzitorii la purcei dupa intarcare

 

Acronim: SOXINFLAMPIG

Support financiar: UEFISCDI

COD Proiect: PN-III-P3-3.1-PM-RO-FR-2019-0261

Contract nr. 22BM

 

Obiective:

1) continuarea si consolidarea relațiilor dintre cele doua echipe de cercetare, romană si franceză, creând un cadru favorabil pentru identificarea de noi oportunități comune de cercetare și participarea în comun la competițiile din cadrul programelor europene de cercetare.

2) generarea de noi date științifice pentru identificarea unor strategii nutriționale de îmbunătățirea a sănătății purceilor după înțărcare,

3) propunerea de noi rețete de hrană îmbogățite în compuși bioactivi

4) stabilirea unui cadru pentru schimburi tehnice și științifice între cele două instituții colaboratoare.

 

ECHIPA DE CERCETARE ROMANA

Experience

 1. Ionelia Taranu, Coordonator,
 2. Daniela Marin, membru in echipa
 3. Gina-Cecilia Pistol, membru in echipa
 4. Mihai Palade, membru in echipa
 5. Iulian Gras. membru in echipa
 6. Mariana Stancu, technician
 7. Georgeta-Loredana Calin, technician
 8. Claudia Dragomir, membru in echipa

 

ECHIPA DE CERCETARE FRANCEZA

 1. Denis Durand , coordonator
 2. Agnes Thomas, membru in echipa
 3. Muriel Bonnet, membru in echipa
 4. Brigitte Picard, membru in echipa
 5. Dominique Gruffat, membru in echipa
 6. Anne Listrat, membru in echipa
 7. Mylène Gobert, membru in echipa
 8. Sylvie Bardou-Valette, membru in echipa

 

     Proiectul PN-III-P3-3.1-PM-RO-FR-2019-0261/22BM a avut ca obiectiv principal consolidarea unei colaborări bilaterale inițiată între 2011-2012 între colective de cercetare aparținând unor institutii de prestigiu din Romania (I.B.N.A., Lab. de Biologie Animală) si din Franta (I.N.R.A, UMRH- AMUVI, Clermont Ferrand) care cumulează potențial științific in nutriție animală, biochimie, imunologie, biologie moleculară. Proiectul a avut ca suport proiecte de cercetare în derulare ale celor două echipe focusate pe dezvoltarea de soluții nutriționale eficiente in reducerea inflamației tranzitorii si a stresului oxidativ la purcei după înțărcare prin investigarea potențialului unor reziduuri/subproduse bogate în compuși bioactivi rezultate din industria agro-alimentară prelucrate prin diferite procedee fermentative asupra unor markeri proteici și enzimatici implicați în procese fiziologice importante (inflamație, stres oxidativ, răspuns imun,etc). Componenta științifică a fost structurată in 2 etape de derulare:

 

     Etapa I: Evaluarea efectelor induse de reziduurile agro-alimentare rezultate din industria de prelucrare a fructelor si legumelor asupra statusului inflamator si oxidativ la purcei după înțărcare;

 

     Etapa II: Evaluarea efectelor induse de reziduurile agro-alimentare rezultate in urma extractiei uleiului de rapiță prelucrate prin fermentare asupra statusului inflamator si oxidativ la purcei după înțărcare;.

 

     In proiect a fost utilizată o abordare bidirecțională bazata pe expertiza complementară a celor 2 echipe implicate in proiect. Gradul de noutate științifică a constat în investigarea unor surse noi (reziduuri/subproduse agro-alimentare) bogate în compuși cu activitate anti-microbiană sau ameliorate prin fermentare ca alternative la antibioticele de sinteză interzise din 2006 având ca elemente de dezvoltare economică realizarea unor rețete de furaj combinat cu efect imuno-modulator prin reducerea inflamației si a stresului oxidativ.

     Rezulatele obținute au demonstrat că atât furajul cu șrot de rapiță fermentat cât si cel cu mix de șrot de cătină și sâmburi de struguri au determinat o creștere a activității enzimelor antioxidante catalază, superoxid dismuntază și glutation oxidază la nivel local in duoden si jejun, și la nivel sitemic în plasă și splină. Includerea noilor surse au produs de asemenea  o scădere a markerilor pro-inflamatori (citokinele pro-inflamatoare) la nivel local în intestinul subțire și colon.

     Pe lângă rezultatele tehnico-științifice, proiectul a permis continuarea si consolidarea relațiilor dintre cele doua echipe de cercetare, romană și franceză, creând un cadru favorabil pentru identificarea de noi oportunități comune de cercetare si participarea comuna la competițiile din cadrul programelor europene de cercetare. Proiectul are un important impact economic și științific prin identificarea de noi soluții nutriționale reprezentate de diete bogate în compuși bioactivi care pot modula și îmbunătăți starea de sănătate a purceilor în perioada dificilă după înțărcare și diminua mortalitatea și în consecință pierderile economice. Noile rețete furajere contribuie la îmbunătățirea sănătății și creșterii capacității organismului animal de a răspunde la condițiile de stres prin (i) limitarea utilizării excesive a antibioticelor datorită compușilor biologic activi pe care îi conțin; (ii) reducerea stresului oxidativ la animalele de fermă, (iii) reducerea stării inflamatorii și stabilirea unui răspuns imun adecvat. Proiectul a oferit un cadru pentru posibilitatea transferului de metodologii/protocoale de la o echipă la alta precum și identificarea de noi posibile colaborări cu alte echipe de cercetare din Franța pentru dezvoltarea de proiecte comune de cercetare care să răspundă oportunităților de finanțare internaționale.

     În condițiile de criză pandemică unul dintre rezultatele cele mai importante al proiectului este crearea unui nou contact de cercetare cu echipa coordonată de dr. F. Gondret, Unitatea PEGASE, Centrul Bretania-Normandia, foarte util pentru viitoare colaborări și ca laboratoare gazdă pentru treninguri pentru tineri cercetători.   

 

PREVIOUS

Proiect ADER 9.2.1

NEXT

ADER 8.1.6/2019