Proiect ADER 9.2.1

Titlul proiectului:  Evaluarea efectelor produse de diferiți contaminanți alimentari asupra sănătății purceilor după înțărcare și elaborarea de recomandări naționale și europene privind normele și limitele de toleranță pentru micotoxine

Director proiect: Dr. Daniela Marin (Octombrie 2019-Iunie 2021)/Dr. Mihai Palade (Iulie 2021-Octombrie 2022)

Finantare: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) prin Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022

Obiectivul proiectului: Evaluarea efectelor produse de diferiți contaminanți alimentari asupra sănătății purceilor înțărcați și elaborarea de recomandări naționale și europene privind normele și limitele de toleranță pentru micotoxine.

 

2.Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

  • baze de date incluzând speciile de fungi identificate în cerealele și materiile prime achiziționate din zona de Sud Est a României corelat cu condițiile climatice;
  • baze de date incluzând concentrațiile de micotoxine determinate în cerealele și materiile prime achiziționate din zona de Sud Est a României corelat cu condițiile climatice
  • valori de toxicitate generală și specifică obținute în experimente in vivo realizate la porc;
  • date științifice privind interacțiunea micotoxine-microbiotă-inflamație, obținute în experimente in vivo realizate la porc
  • recomandări privind normele și limitele de toleranță maxim admise de micotoxine pentru purcei după înțărcare;
  • ghid privind  limitele de toleranță pentru micotoxine la purcei după înțărcare.

 

 

Derulare proiect:

 

Faza nr.1/209 - Evaluarea riscului de expunere a suinelor la contaminarea cu micotoxine în conformitate cu recomandările UE privind limitele de toleranta pentru porc

Termen: 4.10.2019 – 31.10.2019.

Obiectivul fazei: Realizarea unui studiu bibliografic in vederea Identificării claselor de micotoxine produse de fungi aparținând genurilor Fusarium, Aspergillus și Penicillium care contaminează frecvent cerealele și materiile prime incluse în compoziția nutrețurilor combinate pentru porc.

Rezumatul Fazei I/2019 

 

Faza 2/2020 - a). Evaluarea in vivo, in condiții de ferma a efectului cumulativ al ochratoxinei A (OTA), micotoxina produsa de specii de Penicillium la purcei dupa întarcare in concentratia recomandata ca limita de CE576/2006. b) Monitorizarea contaminarii cu micotoxine a produselor agricole

Termen: 1.11.2019 – 31.10.2020

Obiectivul fazei:

1. Evaluarea in vivo, in condiții de ferma a efectului cumulativ al ochratoxinei A (OTA), micotoxina produsa de specii de Penicillium la purcei dupa întarcare in concentratia recomandata ca limita de CE576/2006

2. Monitorizarea contaminarii cu micotoxine a produselor agricole

Rezumatul Fazei 2/2020

 

 

PREVIOUS

POC-A1-A1.2.3-G-2015-P_40_441

NEXT

Proiect Brancusi 22BM