Conducerea Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală, Balotesti

 

Reprezentant legal-director general: dr. ing. Catalin DRAGOMIR

Director Stiintific: dr. biol. Ionelia TARANU

Secretar stiintific: dr. biol. Daniela Eliza MARIN

Director economic: dr. ec. Gheorghe BAJAN

Director tethnic: dr. ing. Catalin ROTAR

 

 

Consiliul de administrație:

 

 • Dragomir Cătălin

- președintele CA, directorul general al INCDBNA-IBNA

 • Ionelia TARANU

-vicepresedinte CA, presedinte al cosiliului stiintific

 • Grec Gina

- membru CA, reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

 • Bîrcă Florinel

- membru CA, reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Știrbu Marius

- membru CA, reprezentant al Ministerului Finanțelor

 • Marinică Cristina-Ștefania

- membru CA, reprezentant al Ministerului Muncii și Protecției Sociale

 • Militaru Dumitru

- membru CA, reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Sisești

 • Zaharia Cristina Ștefania

- membru CA, reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Sisești

 • Drăgotoiu Dumitru

- membru CA, expert nutritive animala, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară – USAMV București

 

 

Comitetul Director:

             • Dragomir Cătălin (CS gr. I, director general) – președinte;
             • Ionelia Țăranu (CS gr.I, director științific)-membru;
             • Băjan Gheorghe (director economic) – membru;
             • Daniela Eliza MARIN (CS gr.I, secretar științific) – membru;
             • Rotar Mircea Cătălin (CS gr. III, director tehnic) – membru;
             • Silvia Enciu (coordonator oficiu juridic) - membru

 

 

Consiliul științific:

             • dr. biol. Ţăranu Ionelia (CS gr. I, director științific) – preşedinte;
             • dr. ing. Dragomir Cătălin (CS gr. I, director general) – vicepreşedinte;
             • dr. biol. Marin Daniela (CS gr. I, secretar științific) – secretar;
             • dr. bioch. Gina Pistol (CS gr. I, șef laborator) -membru;
             • dr. ing. Ciurescu Georgeta (CS gr. I, șef laborator) -membru;
             • dr. ing. Panaite Tatiana (CS gr. I, șef laborator) – membru;
             • dr. bioch. Untea Arabela (CS gr. I, șef laborator) – membru.

 

 

Organigrama INCDBNA – IBNA Balotesti

 

 

Declaraţii de avere şi interese 2022: 

 

NUME ŞI PRENUME            

Declarație de avere 

Declarație de interese 

Grec Gina

descarcă

descarcă

Bîrcă Florinel

descarcă

descarcă

Știrbu Marius

descarcă

descarcă

Marinică Cristina-Ștefania

descarcă

descarcă

Zaharia Cristina Ștefania

descarcă

descarcă

Drăgotoiu Dumitru

descarcă

descarcă

NEXT

Amplasare