Obiect de activitate

  Institutul are ca obiect de activitate:

 • cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare in:
  • nutritie si fiziologie animala;
  • tehnologia de producere a nutreturilor;
  • biologie animala, (nutritie si sanatate animala/umana, managementul resurselor genetice animale).

 • formularea, producerea, testarea si valorificarea de:
 • biopreparate;
 • premixuri vitamino-minerale si de interventie;
 • concentrate proteino-vitamino-minerale si nutreturi combinate speciale;
 • aditivi furajeri, creatii biologice si alte produse specifice profilului de activitate.
 • transferul tehnologic al rezultatelor cercetarii;
 • elaborarea de studii, strategii, standarde;
 • testare pentru inregistrate si omologare de produse de uz zootehnic;
 • servicii stiintifice si tehnologice, de consultanta si expertiza, instruire profesionala;
 • editare de publicatii;
 • relatii stiintifice nationale si internationale;
 • relatii de cooperare si de comert interior si exterior cu diferite institutii, organizatii si agenti economici;
 • alte obiective ce decurg din activitatea specifica unitatilor de cercetare-dezvoltare.

 

PREVIOUS

Staff

NEXT

Scurt Istoric