Managementul Resurselor Genetice Animale

Laboratorul de Management al resurselor genetice animale

 • Caracterizarea, clasificarea si utilizarea resurselor genetice animale;
 • Scheme de incrucisari in vederea createrii calitatii produselor animaliere (ex. calitatea carcaselor);
 • Studii privind genetica cantitativa a populatiilor de animale;
 • Selectia asistata de markeri genetici;
 • Evaluarea productiei de carne/lapte la ovine/caprine prin determinarea polimorfismului unor gene implicate;
 • Modele de conservare a populatiilor de animale reduse numeric
-1
-2
-3
-4

Surse de finantare pentru tematica laboratorului

  Proiecte Nationale:
 • Proiecte Nucleu 16 41 03-01/2016
 • Proiecte Nucleu 16 41 06-01/2016
 • Proiecte Nucleu 16 41 06-02/2016
 • Proiect Nucleu 18 20 02-01/2018
 • PN-III-P2-2.1-PED-2016-0727

Personal stiintific

 

PREVIOUS

Biologie Animala