Instructiuni pentru autori / referenti

Instructiuni de redactare a lucrarilor

 

Nota: articolele vor fi trimise cu un minim de formatare (bold, italic, superscript, subscript). Ele vor fi formatate pentru tipar de catre echipa redactionala. Intrucat latimea paginii tiparite va fi de 12,5 cm, tabelele si elementele grafice nu trebuie sa depaseasca aceasta latime; redimensionarea acestora poate produce erori. Articolele vor fi redactate atat in limba romana cat si in limba engleza. Se recomanda ca traducerea in limba engleza sa fie verificata de un traducator profesionist.

Spatiul dintre randuri: un rand, in tot documentul. Paginile nu trebuie numerotate.

Titlul trebuie sa fie cit mai concis, dar trebuie sa contina suficiente informatii despre subiectul articolului si sa mentioneze specia de animal.

Numele autorului (autorilor) [prenume nume]. In cazul mai multor autori din institutii diferite, numele fiecaruia este urmat de o cifra �superscript� ce va fi explicata pe randul urmator. Pe randul imediat urmator numelui autorilor se trece institutia fiecaruia. Nu trebuie trecut titlul, functia sau gradele autorilor.

Rezumatul: Rezumatul se scrie intr-un singur paragraf fara �tab�-uri si nu trebuie sa aiba mai mult de 2500 caractere + spatii. Rezumatul trebuie sa prezinte sintetic rezultatele pertinente, intr-o forma scurta dar inteligibila. Nu citati referinte bibliografice in rezumat. Rezumatul trebuie sa inceapa cu enuntarea clara a scopului lucrarii si trebuie sa se incheie cu una sau doua propozitii care sa evidentieze concluzii importante. Cuvinte-cheie: Maxim 5 cuvinte.

Textul lucrarii va cuprinde urmatoarele capitole: �Introducere�, �Material si metoda�, �Rezultate si discutii�, �Concluzii�, �Bibliografie�. Introducerea

Introducerea nu trebuie sa depaseasca 2500 de caractere + spatii. Aceasta justifica pe scurt cercetarile efectuate (argumenteaza oportunitatea cercetarii) si specifica ipotezele ce trebuie testate. Discutia pe larg a referintelor bibliografice relevante trebuie inclusa in partea de Rezultate si Discutii, nu in Introducere. Pentru a limita lungimea partii introductive si pentru a evita repetarea, in general nu trebuie date mai mult de trei referinte bibliografice in sprijinul unui anumit concept.

Material si metode: Pentru toate procedurile biologice, analitice si statistice utilizate trebuie prezentata descrierea clara sau trebuie citate referintele specifice originale. Eventualele modificari aduse procedurilor originale trebuie mentionate. Ratiile, animalele (rasa, sex, varsta, greutate corporala), conditiile de inregistrate a datelor, tehnicile chirurgicale, masuratorile si modelele statistice trebuie descrise clar si integral.

Rezultate si discutii: Rezultatele (care pot fi prezentate separat sau impreuna cu Discutiile) trebuie prezentate preferabil in forma tabelara. Daca datele sunt discutate in text dar nu sunt incluse in tabele sau figuri, acest lucru trebuie specificat �(datele nu sunt prezentate�) in text. Textul trebuie sa explice sau sa discute pe marginea datelor din tabele, nu sa repete informatia continuta in tabele (chiar daca este pusa in alta forma). Valorile trebuie insotite de informatii referitoare la volumul datelor din care provin, precum si variabilitatea acestora, pentru a permite cititorului sa interpreteze corect rezultatele experimentului.

Discutiile (care pot fi prezentate separat sau impreuna cu Rezultatele) trebuie sa interpreteze rezultatele, cu referire la mecanismele biologice implicate si la rezultate din literatura. A se evita reluarea prezentarii rezultatelor Eventualele diferente fata de alti autori sau inconsistente ale rezultatelor trebuie evidentiate si explicate.

Tabelele: se numeroteaza in ordinea aparitiei in lucrare. Lungimea randului de tabel nu trebuie sa depaseasca 12,5 cm. Abrevierile din tabel trebuie explicate prin note de subsol (numerotate) plasate imediat sub tabel, astfel incat tabelul sa poate fi interpretat independent de text. Diferentele intre mediile de pe acelasi rand sau coloana vor fi marcate prin litere �superscript� (de ex, a, ab, b, c, cd) sistematic, de la cele mai mari la cele mai mici medii.

Elementele non-textuale (figuri, scheme, fotografii A-N): se numeroteaza in ordinea aparitiei in lucrare. Legenda se scrie dedesubt. Latimea figurilor nu trebuie sa depaseasca 12,5 cm.

Bibliografia:

  • Autorii sunt incurajati sa foloseasca referinte cat mai recente, pe cat posibil din reviste cotate ISI sau indexate in baze de date internationale.
  • Bibliografia se ordoneaza in ordinea alfabetica a numelui primului autor, dar nu se numeroteaza.
  • Prezentarea bibliografiei:
    • pentru articole: [Nume], [initiala prenumelui], [an] - [titlu], [subtitlu], [numele revistei], [numarul volumului], [numarul revistei], [numerele paginilor intre care este inserat articolul]
    • pentru carti: [Nume], [initiala prenumelui], [an] - [titlu], [subtitlu], [numarul editiei], [editura], [locul aparitiei], [numerele paginilor intre care este inserat capitolul la care se face referinta

PREVIOUS

Contact

NEXT

Referenti