Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală (INCDBNA-IBNA Balotești) este cea mai importantă unitate de cercetare din domeniul creșterii animalelor din România.

 

Structura organizatorică a institutului include departamentul de cercetare cu cinci laboratoare (Biologie Animala, Calitatea Furajelor si a Produselor de Origine Animala, Fiziologia Nutritiei, Nutriția Animalelor & Biotehnologii, Managementul Resurselor Genetice Animale), departamentul de dezvoltare, cu două compartimente (Stația pilot pentru zooforturi si nutrețuri combinate speciale, ferma experimentală agrozootehnică) care asigură cadrul pentru activitățile de cercetare și transferul tehnologic al rezultatelor acestora, funcționarea acestora fiind sprijinită de compartimentele auxiliare.

IBNA abordează o gamă largă de direcții și obiective de cercetare (efectele nutriției asupra performanțelor și sănătății animalelor de fermă-status imun, calitatea și siguranța nutrețurilor și a produselor animale, contaminanți furajeri, estimarea valorii de ameliorare, adaptarea strategiilor de nutriție a animalelor de fermă la schimbările globale, nutriția animală în lanțul alimentar-alimente funcționale, utilizarea modelelor animale pentru nutriție umană etc.), generând anual zeci de rezultate ale cercetării (lucrări științifice, produse, servicii, etc.), asigurând în același timp transferul tehnologic al acestora către potențialii beneficiari.

 

Institutul derulează anual 30-40 de proiecte de cercetare, în cadrul programelor de CDI naționale/ internaționale sau finanțate de sectorul privat.

Broșura IBNA            


 

Noutăți


IBNA-Balotești, scoate la LICITAȚIE în data de 15-Noiembrie un efectiv de 25 caprine (24 femele, 1 mascul) – metis Carpatină. Prețul de pornire al licitației pornește de la 9.721,00 lei TVA inclus. Contact-Serviciul Marketing, Tel: 0213512083/0729480520, e-mail; marketing@ibna.ro


https://www.ibna.ro/simpozion

 

 

https://www.sciendo.com/journal/AZIBNA

Adresează-ne o întrebare