Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală (INCDBNA-IBNA Balotești) este cea mai importantă unitate de cercetare din domeniul creșterii animalelor din România. Institutul are o cifră de afaceri de 30 milioane lei și derulează anual 25-45 de proiecte de cercetare, în cadrul programelor de CDI naționale / internaționale, sau finanțate de sectorul privat.


Structura organizatorică a institutului include departamentul de cercetare cu patru laboratoare (Biologie Animala, Chimie și Fiziologia Nutriției, Nutriția Animalelor & Biotehnologii, Managementul Resurselor Genetice Animale), departamentul de dezvoltare, cu două compartimente (Stația pilot pentru zooforturi si nutrețuri combinate speciale, ferma experimentală agrozootehnică) care asigură cadrul pentru activitățile de cercetare și transferul tehnologic al rezultatelor acestora, funcționarea acestora fiind sprijinită de compartimentele auxiliare (administrativ, economic, etc.).


IBNA abordează o gamă largă de direcții și obiective de cercetare (efectele nutriției asupra performanțelor și sănătății animalelor de fermă - ex. status imun, calitatea și siguranța nutrețurilor și a produselor animale, contaminanți furajeri, adaptarea strategiilor de nutriție a animalelor de fermă la schimbările globale, nutriția animală în lanțul alimentar - ex. alimente funcționale, utilizarea modelelor animale pentru nutriție umană etc.), generând anual zeci de rezultate ale cercetării (lucrări științifice, produse, servicii, etc.), asigurând în același timp transferul tehnologic al acestora către potențialii beneficiari.

 

Broșura IBNA

 

 Noutăți

 

    În perioada 14-16 septembrie 2020, vă invităm să participați la cursul on-line:

    GENOMIC APPROACHES with RANDOM REGRESSION (RR) MODELS.

 

      Pentru mai multe informatii apasati aici 

 

 

 

Arhiva noutatiAdresează-ne o întrebare