Proiectul ADER 6.1.1

Iun 22, 2017

PROIECT ADER 6.1.1.

 

Tehnologii nutritionale inovative bazate pe utilizarea in hrana animalelor a unor materii prime furajere recent ameliorate, cu implicatii asupra sigurantei si calitatii produselor.

Director proiect: Dr. ing. Mihaela HABEANUFinantare: Buget de Stat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), Plan sectorial peanii2015-2018

OBIECTIVE:

Obiectiv general 6: Imbunatatirea nutritiei si alimentatiei animalelor in vederea cresterii competitivitatii sectorului de cresterea animalelor, a sigurantei si calitatii produselor, scaderea impactului asupra mediului.

Obiectiv specific 6.1: Valorificarea eficienta in hrana animalelor de ferma a noi resurse furajere, generate de ameliorarea plantelor si evolutia diverselor industrii alimentare/ non-alimentare.

PROBLEME PROPUSE SPRE REZOLVARE LEGATE DE SITUATIA ACTUALA A DOMENIULUI SI A TEMATICII PROIECTULUI:

 • ameliorarea cantitativa si calitativa a productiilor animaliere prin tehnologii nutritionale eficiente, sustenabile;
 • pregatirea instrumentelor necesare implementarii tehnologiilor nutritionale bazate pe utilizarea unor plante recent ameliorate in hrana animalelor si cuantificarea efectelor la nivel de produse;
 • promovarea culturii sorgului pe suprafete extinse in Romania argumentat, in principal prin adaptabilitatea cunoscuta a acestei plante la seceta
 • dezvoltarea canalelor de comunicare intre cercetare si nevoile practice ale fermierilor.

ESTIMAREA REZULTATELOR CUANTIFICABILE:

 • studii fundamentate stiintific ce permit validarea in conditii optime a solutiilor realizate prin proiect;.
 • variante de recepturi de nutret combinat optime sub aspect economic ce permit reducerea cheltuielilor cu furajarea si a cheltuielilor pe kg spor;
 • imbunatatirea performantelor bioproductive in conditii de confort nutritional, de mediu si de bunastare la standarde superioare celor anterioare
 • metoda noua;
 • ghid nutritional;
 • model experimental bazat pe utilizarea eficienta a unor plante recent ameliorate si/sau rezistente la seceta;
 • solutii de imbunatatire a calitatii produselor si de reducere a impactului negativ asupra mediului; suport logistic informatic;
 • baza de date software;
 • tehnologii nutritionale inovative;
 • noi concepte cu aplicabilitate imediata sau pe termen lung, noi locuri de munca.CONSORTIUEtape

PREVIOUS

Proiectul TE 301/2015

NEXT

Proiect VAMAROV