Istoric si performante
Obiect de activitate
Staff
Amplasare
Brosura de prezentare
Album foto
Consiliu de administratie
Untitled Document
CONTACTE
 


Obiect de activitate

   Institutul are ca obiect de activitate:
 • cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare in:
  • nutritie si fiziologie animala;
  • tehnologia de producere a nutreturilor;
  • biologie animala, (nutritie si sanatate animala/umana, managementul resurselor genetice animale).
 • formularea, producerea, testarea si valorificarea de:
  • biopreparate;
  • premixuri vitamino-minerale si de interventie;
  • concentrate proteino-vitamino-minerale si nutreturi combinate speciale;
  • aditivi furajeri, creatii biologice si alte produse specifice profilului de activitate.
 • transferul tehnologic al rezultatelor cercetarii;
 • elaborarea de studii, strategii, standarde;
 • testare pentru inregistrate si omologare de produse de uz zootehnic;
 • servicii stiintifice si tehnologice, de consultanta si expertiza, instruire profesionala;
 • editare de publicatii;
 • relatii stiintifice nationale si internationale;
 • relatii de cooperare si de comert interior si exterior cu diferite institutii, organizatii si agenti economici;
 • alte obiective ce decurg din activitatea specifica unitatilor de cercetare-dezvoltare.